Vanliga frågor – vi guidar dig till en bra start i England

FAQ Engelsk selskab

Engelsk aktiebolag

Varför ska jag starta ett företag i Storbritannien?

Genom att starta ett företag i Storbritannien kan du undvika den administrativa bördan med att sälja varor utanför EU. Efter handelsavtalet i samband med Brexit kan en bas i Storbritannien ge dig direkt tillgång till den brittiska marknaden utan de höga kostnaderna för import- och exportskatter och tullar.

Hur lång tid tar det att starta ett företag i Storbritannien?

Det tar 1-2 dagar.

Måste ett engelskt företag vara momsregistrerat?

Nej. Det är bara om omsättningen överstiger 85 000 pund per år i England om du har engelska kunder. Om du bara genererar intäkter utanför Storbritannien är det inte nödvändigt.

Vi är ett internetföretag i EU som behöver momsregistreras i Storbritannien på grund av att vi säljer i Storbritannien via Amazon. Vi vill också ha ett lager i Storbritannien. Kan ni hjälpa till med momsregistreringen?

Det kan vi absolut, men tänk på att momsregistrering i Storbritannien är en lång process. Vi hjälper dig gärna, men var beredd på att vänta. En avgift tillkommer för detta. Vi kan också hjälpa er med lagerlösningar.

När jag har ett företag i Storbritannien och köper och säljer varor med företag i EU, hur ska jag hantera moms och tullar?

Om ditt företag i Storbritannien köper och säljer varor mellan EU-länder behöver du inte redovisa moms och tullar i Storbritannien. Om du fakturerar dina kunder i EU från ditt engelska företag behöver du inte lägga till moms om de är registrerade för moms inom EU.

Om du köper varor i ett EU-land bör du inte lägga till moms på fakturan. Om du “flyttar” de fysiska varorna mellan två företag i EU ska du inte betala någon skatt, förutsatt att det inte rör sig om specialiserade varor som omfattas av olika skatter i EU. Detta gäller mellan företag och inte privatpersoner.

Jag säljer till kunder i Storbritannien och exporterar varor till England. Kan jag momsregistrera mitt företag som ligger i EU?

Ja, det kan vi hjälpa till med.

Kan CPIE ta emot varuleveranser för mitt engelska företags räkning?

Ja, vi har redan arrangemang med andra kunder för mindre varor, och hjälper gärna dig också.

Hur skaffar jag ett EORI-nummer?

Det kan vi hjälpa till med.

Kan jag äga ett engelskt företag även om jag bor i EU?

Det är inga problem med att äga ett företag i Storbritannien som EU-medborgare.

Kan jag vara styrelseledamot för ett engelskt företag om jag bor utanför England?

Ja, du kan vara styrelseledamot för ett brittiskt företag även om du inte bor i England.

Hur undviker jag att få problem med att mina kunder och leverantörer i EU inte vill överföra pengar till ett utländskt bankkonto?

Lösningen är att använda en betalningsplattform, som PayPal, Stripe osv., där kunderna kan betala med kort. Betalningsplattformen kopplas till ditt företagskonto, som kan vara ett onlinekonto hos en elektronisk pengainstitution (EMI).

Om jag har ett engelskt företag och bor i EU, var ska jag då betala skatt?

Du betalar företagsskatt i England, men om du tar ut pengar ur företaget eller betalar dig själv lön beskattas du för det i ditt hemland.

Kan mitt EU-företag äga ett engelskt företag?

Ja.

Kan jag som ägare låna pengar av mitt engelska företag?

Ja. Du kan låna pengar från ditt företag genom ett så kallat director loan, det vill säga ett lån från företaget till en styrelseledamot. Vid slutet av räkenskapsåret måste lånesaldot betalas tillbaka genom din aktieutdelning.

Kan jag göra avdrag för resor i mitt företag i Storbritannien?

Ja, men det finns vissa begränsningar.

Jag har en onlinebutik i England. Kommer den att påverkas av Brexit?

Det har betydelse för import och export.

Vilka är skattekonsekvenserna av att driva ett engelskt aktiebolag från EU?

Du blir skyldig att betala företagsskatt, som för närvarande ligger på 19 % men kommer att höjas till 25 % i april 2023.

Vilken information om mitt engelska företag blir tillgänglig offentligt?

Styrelsens och ägarens namn är synliga genom Companies House.

Måste jag som styrelseledamot uppge min hemadress?

Ja, Companies House kräver att få den uppgiften, men den blir inte offentlig.

Vilka företagshandlingar får jag när företaget är registrerat?

När företaget är registrerat får du en kopia av registreringsbeviset (Certificate of Incorporation) samt stiftelseurkunden och bolagsordningen (Memorandum & Articles of Association). Om du behöver hela uppsättningen handlingar kan du få dem skickade till dig per post eller e-post. De flesta kunder föredrar att vi tar hand om handlingarna.

Behöver jag en engelsk revisor för mitt företag i Storbritannien?

Ja. Vi kommer att introducera dig till en av våra engelska revisorer.

Vad kostar det att etablera ett företag som äger andra företag inom EU?

Kontakta oss per telefon eller e-post, så skickar vi ett kostnadsförslag.

Får jag välja vilket namn som helst till mitt nya företag?

Vi rekommenderar att du ger oss 2–3 namnförslag, så att vi kan kontrollera om några av dem är tillgängliga att använda.

Vilka är fördelarna med ett aktiebolag (limited company) i England?

1. Inget aktiekapital krävs
Limited (Ltd) är ett standardformat. Det är inte ett krav att sätta in något kapital i inledningsskedet. Det är du som entreprenör som väljer att sätta in kapital i ditt bolag.

2. Inget krav på momsregistrering
Du behöver inte betala moms förrän din omsättning överstiger 85 000 pund (cirka 98 000 euro). Om du säljer utanför Storbritannien på den internationella marknaden behöver du inte betala moms.

3. Fördelaktigt ägande
Du behöver inte själv vara styrelseledamot i bolaget. Du behöver bara vara registrerad som den verkliga ägaren av det engelska företaget. Det är också ett lagkrav i Storbritannien.

4. Företagsskatt
Ligger för närvarande på 19 %, men ska höjas till 25 % i april 2023.

Hur skaffar jag en registrerad adress (bolagssäte) i England?

Vi tillhandahåller adressen när vi registrerar företaget åt dig.

Kan jag bilda ett aktiebolag och handla under ett annat namn?

Ja, du kan handla under ett annat namn än det registrerade namnet. Detta kallas för ett handelsnamn, eller trading name på engelska.

Kan jag bilda ett aktiebolag och låta det vara vilande tills jag vill börja handla?

Ett företag kan vara vilande hur länge som helst, förutsatt att det uppfyller vissa krav för årsredovisning som vilande (stängt) företag.

Jag vill ha ett företag i England som kan vara verksamt i Danmark och Sverige. Går det?

Inga problem. Vi kan registrera ett företag i Storbritannien som äger företag i både Danmark och Sverige.

Betalar utländska företag skatt i England?

Nej. Bara engelska företag betalar skatt i England.

Jag skulle vilja veta mer om möjligheten att skaffa ett bankkonto och ett företag utomlands – jag handlar med kryptovaluta.

Det kan vi absolut hjälpa till med. Det är dock inte alla banker som tar emot kryptovaluta.

Måste jag betala personlig skatt i Holland från mitt företag i England?

Nej. Du måste bara betala skatt om du tar ut pengar ur företaget för privat bruk i Holland.

Hur lång tid före lanseringen bör vi registrera företaget?

Vi kan registrera ditt företag när som helst, så att allt är klart när du är redo att sätta igång.

Kan ni bara registrera företag i England?

Nej, vi kan registrera företag även i andra jurisdiktioner.

Vad händer om jag inte betalar förnyelseavgiften?

Om förnyelseavgiften inte betalas kommer ditt företag att behöva läggas ner.

Vi säljer bara digitala tjänster online, och bara i form av prenumerationer. Vi skulle vilja sälja dem i Storbritannien, och därför vill vi veta om det är lag på att ha ett lokalt företag för att kunna sälja våra digitala tjänster i landet?

Det är inte ett krav enligt lag att ha ett företag i Storbritannien när man säljer tjänster. Men det kan finnas fördelar med det eftersom digitala tjänster beskattas annorlunda jämfört med fysiska produkter. Det kan också hända att kunderna känner sig tryggare när de köper digitala tjänster från ett engelskt företag, eftersom de då vet att företaget följer lokala handelsnormer.

Går det att skaffa ett lokalt brittiskt telefonnummer genom er?

Ja, det går bra. Kostnaden beror på hur många samtal du kommer att ta emot varje månad. Du kan också överväga att skaffa ett engelskt Skype-nummer, vilket är enkelt.

Kan man få en postadress i London?

Ja, det går att få en post-/serviceadress i England. Om du vill kan du använda vår adress, eller så finns det många andra alternativ i London. Samtliga erbjuder en bastjänst för eftersändning av brev.

Är det möjligt att fortsätta få våra intäkter till vårt europeiska konto när vi har startat ett företag i Storbritannien?

Ett europeiskt bankkonto kan inte användas för ett engelskt företag, men det går naturligtvis att överföra medel från det engelska bankkontot till ett lokalt konto.

Vi är tre ägare i vårt företag. Vi undrar: Ska vi äga vårt nya brittiska företag genom vårt samriskbolag, eller ska vi äga det separat?

Ägarna av det nya företaget kan antingen vara enskilda individer eller ett annat företag.

Om vi ska starta ett företag i Storbritannien, behöver vi då ett ägaravtal med företaget och är det i så fall något som ni kan ordna?

Det är inga problem att ordna med ett ägaravtal. Det är dock upp till ägarna själva att komma överens om vad som ska stå i avtalet. Om det finns juridiska frågetecken är det förmodligen bäst att kontakta en advokat. Om det handlar mer om personliga saker är det ni själva som bäst kan avgöra det. Vi behöver bara en kopia och sedan är det klart.

Vad gör vi om vi vill lägga ner företaget? Hur fungerar den processen, och vad ska vi tänka på?

Samtliga styrelseledamöter och aktieägare måste vara överens om att lägga ner ett brittiskt bolag. Ni måste betala alla utestående skulder, informera de anställda och revisorn samt betala all företagsskatt och andra skatteskulder. Nedläggningen tar tre månader.

FAQ bank i England

Bankkonto

Måste mitt företags bankkonto finnas i England?

Du kan använda en av de vanliga, stora bankerna i England, eller en e-bank online någon annanstans beroende på dina omständigheter.

Om företagets bankkonto ligger utanför Storbritannien, var kommer mitt brittiska företag då att beskattas?

Om företaget inte har registrerat en filial i ett land som Storbritannien har dubbelbeskattningsavtal med beskattas företaget normalt i Storbritannien på sin internationella vinst.

Måste jag åka till England för att öppna ett bankkonto för mitt företag?

Nej, det måste du inte. Vi kan hjälpa dig med en onlinebank.

Jag behöver ett engelskt bankkonto till mitt befintliga företag i Storbritannien. Kan ni hjälpa till med det?

Inga problem. Vi har flera olika lösningar att erbjuda dig.

Kan ni hjälpa mig att öppna ett bankkonto för mitt lokala företag (inom EU)?

Ja, vi har flera alternativ, men inte alltid med ett bankkontonummer i det lokala formatet. Berätta för oss vad du behöver.

Kan jag skaffa ett konto för bitcoin?

Ja det går.

Vad behöver jag göra för att komma igång med att ansöka om ett bankkonto?

Du behöver en kopia av ditt pass, körkort, adressbevis osv. Kontakta oss för att få en lista över vad som behövs.

Kan jag lägga till en medägare/kollega/anställd till mitt konto?

Ja, det går.

Om jag använder nomineringstjänsterna, hur kommer jag då åt mitt konto?

Vi lämnar in ansökan i styrelseledamotens namn, och när kontot har öppnats får du tillgång till kontot.

Kan jag som EU-medborgare skaffa ett företagskonto utomlands?

Ja, det går.

Kan jag skaffa ett anonymt bankkonto?

Nej, det går inte. Alla banker kräver att få veta vem som äger kontot.

Jag behöver ett bankkonto till mitt företag i Dubai. Går det?

Ja, vi har flera lösningar beroende på företagets struktur.

Får jag något bankkort till mitt bankkonto?

De flesta banker erbjuder bankkort, men inte alla. Vissa banker erbjuder förbetalda kort. Det beror på vilken bank som passar bäst för din verksamhet.

Måste jag besöka banken för att öppna ett bankkonto för mitt företag?

Vissa banker i England och Dubai kräver ett besök. Vi erbjuder även e-banker online, där hela ansökningsprocessen sker på nätet.

FAQ revision i England

Redovisning

Måste jag ha en bolagssekreterare?

Det är inte längre ett obligatoriskt krav.

Vilken typ av bokföring och register måste ett företag ha?

Alla företag måste enligt lag bokföra alla intäkter, utgifter, tillgångar och skulder.

När behöver jag lämna in mitt företags första årsredovisning?

Den första årsredovisningen ska lämnas in 21 månader efter företagsregistreringen, och varje år därefter.

Hvad er prisen på bogholder og revisorservice?

UK-revisor gebyrer er afhænger af, hvor meget arbejde der er involveret, men du skal forvente mellem 50-75% af det, det koster i Danmark

Ska löner redovisas i Storbritannien om företaget inte har några anställda där?

Nej.

Hur ofta ska man skicka in en momsredovisning om företaget är momsregistrerat i Storbritannien?

Normalt en gång var tredje månad.

Kan jag få ett lån från en onlinebank som Revolut?

Nej.

Vad ska man ha en revisor till när man inte behöver redovisa moms eller löner?

Efter 12 månaders verksamhet måste man lämna in en årsredovisning. Den ska granskas av en lokal, registrerad revisor och skickas in till Companies House senast 9 månader efter räkenskapsårets slut. Riktpriset är 1 200 till 1 600 EUR per år.

Vad händer om mitt företag inte har någon verksamhet?

Om företaget inte har någon verksamhet lämnar man in en redovisning för ett vilande bolag.

1

Vill du ha mer?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder