Marknaden kräver att VOCZero är 100% redo för förändring

Av strategiska skäl valde företaget 2014 att etablera sig i Storbritannien. Sedan kom Brexit, och samtidigt har marknaden vuxit inom EU och andra delar av världen. Nu är det dessutom krig i Europa. Och under de närmaste åren kommer marknaden att växa i utvecklingsländerna. Men VOCZero hittar fortfarande vägen framåt.

Det finns nog inte många branscher där man måste vara lika anpassningsbar som inom olja, gas och petrokemi. När VOCZero grundades i november 2014 fanns det ingen tvekan. De främsta oljebolagen hade sina huvudkontor i London, så det föll sig naturligt att ha en närvaro där. Men så hände något oväntat:

”Vi måste säga att Brexit kom i vägen för våra planer, och utvecklingen gick sannerligen inte åt det håll som vi hade väntat oss. Marknaden förändrades över en natt. Storbritannien stod mitt i en Brexit-process som landet fortfarande inte har tagit sig igenom. Det fick stora effekter för marknaden, och innebär att vi nu har en större del av vår verksamhet i EU än i Storbritannien. Vi finns fortfarande i Storbritannien, men volymerna är större inom EU”, säger vd Morten Reimer Hansen.

Lagstiftningen definierar marknaden

VOCZero specialiserar sig på att fånga upp de giftiga kolväteångor som läcker ut i atmosfären, till exempel när en tanker fylls med råolja, så att ångorna inte kommer ut och producerar den giftiga gasen ozon i den lägre atmosfären. Och det är just här som lagstiftningen avgör vilken marknad som är störst.

I USA, EU och många andra länder finns det begränsningar för utsläppen av giftiga gaser i atmosfären eftersom ozon är skadligt för hälsan. Ozon försämrar lungfunktionen, tar död på groddplantor, minskar skördeavkastningen och hämmar skogstillväxten.

Sedan 1994 har EU till exempel haft ett direktiv som kräver att oljebolagen återvinner bensin- och oljeångor. Flera länder i Europa håller dessutom på att skärpa utsläppsbegränsningarna ytterligare. Under de närmaste åren kommer många länder att införa ytterligare begränsningar av bensinförbrukningen. Det innebär att nya anläggningar måste byggas och de gamla uppgraderas för att uppfylla de nya kraven.

VOCZero global Foto av filtren på ett av VOCZeros gasåtervinningssystem, som separerar kolväte och luft.

Tänk globalt – agera lokalt

När VOCZero etablerade sig i Storbritannien väntade man sig att verksamheten huvudsakligen skulle bedrivas i ett brittiskt företag. Istället har företaget idag aktiviteter spridda över stora delar av världen.

Istället för att vara en dansk filial till ett engelskt bolag har VOCZero startat ett aktiebolag i Danmark för att ha en närvaro i EU. Samtidigt är VOCZeros huvudsakliga marknader nu Fjärran Östern och, tills nyligen, Ryssland. Det är områden där man inte har lagstiftat och reglerat tidigare. Företaget i Thailand servar kunderna i Fjärran Östern, och producerar och tillverkar också VOCZeros installationer. I Ryssland har VOCZero startat ett försäljningsföretag. Att bibehålla en lokal närvaro är något som VOCZero har stor erfarenhet av:

”Tänk globalt – agera lokalt är en välkänd slogan. Det råder ingen tvekan om att de första åren i England lärde oss att det är bra att vara lokal. Även om vi nu täcker en stor del av världen, kan vi se att det finns fördelar med att vara lokalt baserad när man behöver sälja på en viss marknad. Det ser vi vart vi än går”, säger Morten Reimer Hansen. Han förklarar att företagets ingenjörer bland annat talar det lokala språket.

Marknaden kommer att förändras igen

Bensinförbrukningen kommer att sjunka i framtiden, när övergången till en grönare ekonomi får ordentligt fäste. Men även om marknaden kommer att krympa på många håll tror VOCZeros vd fortfarande att det kommer att finnas behov av att samla upp giftiga gaser i många år framöver:

”Vi vill fortfarande expandera, eftersom det finns många länder som ännu inte har gjort något för att förhindra att kolväte släpps ut i atmosfären. Vår marknad kommer under de närmaste åren att förflyttas till Afrika samt Syd- och Centralamerika. Det tvivlar jag inte på. Det är en föränderlig marknad, så vi jobbar hela tiden för att anpassa oss efter de marknadsvillkor som gäller”, säger Morten Reimer Hansen.

Och Storbritannien då?

”Om vi hade vetat 2014 att Brexit var på gång, hade vi nog etablerat oss i EU redan från början. Kanske i Nederländerna eller Belgien, och så hade Storbritannien fått vänta. Men England är fortfarande mycket intressant för oss. Inte minst för att England har handelsavtal med en rad länder, vilket betyder att det kan vara fördelaktigt att bedriva verksamhet i flera områden i världen från England – till exempel Australien, som är en del av samväldet”, säger Morten Reimer Hansen.

Morten Reimar VOCZeroMorten Reimer Hansen, vd för VOCZero

3 goda råd för expansion

Morten Reimer Hansen har tre användbara tips för företag som vill växa utomlands:

1. Undersök alltid marknaden noga
Det viktigaste är förstås att undersöka marknaden noga. Det går inte att förutsäga krig eller andra saker som händer i världen, men man behöver självklart vara väl införstådd med marknaden och efterfrågan.

2. Hitta rätt rådgivare
Hitta en rådgivare som kan ge vägledning kring exempelvis lagar och regler, om du inte själv är expert på området. När vi startade vårt företag i Storbritannien tog vi hjälp av CPIE Services eftersom de kunde ordna allt mycket snabbare än vi själva. Så på vissa områden kan det verkligen löna sig att hitta experter. Det sparar både tid och resurser.

3. Använd agenter eller distributörer
Om vi har en känsla av att något är på gång på en marknad som vi vill ta oss in på slår vi oss ofta ihop med en agent eller en distributör som kan branschen utan och innan och har ett gott rykte. Då får vi en bättre känsla för vad som pågår och har en lokal ambassadör. Vår erfarenhet säger oss att i stort sett överallt uppskattar kunden en lokal kontakt. De kan då känna att leverantören finns på närmare håll än vi faktiskt gör.

VOCZeroFoto av skorstenen på ett av VOCZeros gasåtervinningssystem, där kolväte kondenseras.  

Om VOCZero

VOCZero grundades 2014 av en grupp internationella investerare. Ingenjörerna på VOCZero har tillsammans över hundra års erfarenhet av att återvinna gaser från flyktiga organiska ämnen (VOC). VOCZero är verksamt i över 40 länder över hela världen. Läs mer på www.voczero.com

Så minskar VOCZeros anläggning de giftiga utsläppen

VOCZeros anläggningar återvinner bensinångor från bensindistribution, råoljeångor från fyllning av tankbilar, järnvägsvagnstankar och från en mängd andra petrokemiska produkter.

När en tankbil fylls med bensin förseglar man ventilen på tankbilen (där bensinångor och luft flödar ut) och ångorna matas istället in i VOCZeros bearbetningsanläggning. Inne i anläggningen separeras luft- och bensinkomponenterna. Luften renas och släpps ut i atmosfären, och bensinkomponenterna kondenseras och förs tillbaka till lagringstankarna där den återvunna bensinen återintroduceras i kedjan för bensindistribution. Samma process används när man ska fylla på järnvägsvagnar och tankfartyg.

Så här mycket gas slipper ut om man inte gör någonting

Inom oljedistribution – från insprutning av olja i en oljebrunn till att använda bensin i en bil – förspills omkring 1 % av den totala oljeproduktionen, som sedan förorenar luften om ingenting görs för att begränsa utsläppen.

Idag finns omfattande lagstiftning som kräver att operatörerna vidtar åtgärder för att förhindra utsläpp av kolväte, vilket i sin tur gör att man undviker att slösa med värdefulla energiresurser och i slutändan pengar.

Om råoljeångorna inte fångas upp medan man exempelvis fyller på ett tankfartyg, kan så mycket som motsvarande 300 000–400 000 liter bensin förspillas och släppas ut direkt i atmosfären.

Samtidigt kan spill i potentiellt explosiva atmosfärer, till exempel vid distributionsterminaler, bensinstationer osv. undvikas, vilket är mycket positivt för säkerheten. För 40 år sedan fanns det ingen lagstiftning kring att minska utsläppen av kolväte i samband med distribution och hantering av kolväte.

Related Posts