Gibraltar

Gibraltar

Gibraltar är en väletablerad jurisdiktion i Europa som är populär bland utvandrade britter, tack vare att landet är mycket brittiskt och relativt enkelt att flytta till. Gibraltar är idag självständigt, men är fortfarande underställt brittisk lagstiftning.

Gibraltar är ett lågskatteområde, snarare än en nollskattezon. Det finns en inkomstskatt, som kan vara ganska hög med en högsta skattesats på 40 %.

Fördelar med Gibraltar:

  • Företagsskatt på 12,5 %
  • Ingen moms
  • Ingen skatt på realisationsvinst eller förmögenhetsskatt
  • Ingen arvsskatt

Gibraltar har skrivit på ett dubbelbeskattningsavtal som innebär att ej bosatta i Gibraltar som genererar intäkter utomlands är undantagna från inkomstskatt i Gibraltar. Med avseende på reglerna om informationsutbyte tillämpar Gibraltar OECD-fördraget om informationsutbyte och står med på OECD:s vita lista.

Särskilt skattesystem för individer med stor nettoförmögenhet (High Net Worth Individuals eller HNWI)

Du räknas som bosatt i Gibraltar om du tillbringar minst 183 dagar per år där, och du blir då skyldig att betala inkomstskatt i Gibraltar. Men om du flyttar till Gibraltar för att dra nytta av skattebesparingarna bör du försöka hitta sätt att uppnå statusen High Net Worth Individual (HNWI).

En HNWI får bo tillsammans med sin make/maka och sina barn i Gibraltar och kan utnyttja ett särskilt skattesystem. Som HNWI måste du betala en inkomstskatt på minst 32 000 pund, även om du inte har någon inkomst i Gibraltar eller någon inkomst som överförs dit. Om inkomsten överförs till Gibraltar eller härrör från Gibraltar är endast de första 105 000 punden skattepliktiga.

För att din årliga skatt ska ligga närmare 32 000 än 37 310 pund gäller det att så lite av din inkomst som möjligt fördelas till Gibraltar. Statusen HNWI är främst intressant för personer som har en mycket hög beskattningsbar inkomst. Med andra ord är Gibraltar fördelaktigt för personer som betalar mer än 32 000 eller 37 310 pund i brittisk inkomstskatt varje år. Det innebär att du behöver tjäna mer än ungefär 105 000 pund.

Det är dock värt att notera att din makes/makas inkomst också räknas in. Maximal skatt är alltså 37 310 pund per familj.

Som HNWI får du även andra skattefördelar, till exempel:

  • Ingen arvsskatt
  • Ingen skatt på realisationsvinst
  • Ingen skatt på räntan från bankkonton utomlands
  • Ingen skatt på aktieutdelning
  • Ingen skatt på företagspension

Kortfattad information om Gibraltar

Gibraltar har ett behagligt medelhavsklimat och mycket låg brottslighet. Nackdelen är att landet är mycket folktätt (30 000 invånare på en yta av mindre än 6 kvadratkilometer).

1

Vill du ha mer?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder