Dubai

Dubai

Dubai har skjutit upp som en raket och är idag en utmärkt jurisdiktion för företag. Det har också blivit ett allt mer populärt mål för utvandrare.

Förenade arabemiraten har INGEN:

  • Inkomstskatt
  • Förmögenhetsskatt
  • Arvsskatt
  • Löneskatt
  • Skatt på realisationsvinst

Tidigare har de flesta företag i Förenade arabemiraten inte blivit beskattade på sin vinst. Detta kommer att ändras under 2023, då man introducerar en företagsskatt. Skatten kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 juni 2023 eller senare, och omfattar all företagsverksamhet i Förenade arabemiraten.

I samband med den nya företagsskatten i Förenade arabemiraten introduceras ett nytt system:

  • För beskattningsbar vinst under 375 000 AED (cirka 100 000 USD) per år är skattesatsen noll.
  • För beskattningsbar vinst över 375 000 AED per år är skattesatsen 9 %.

Företagsskatten gäller både för personer som är bosatta i landet och för de som inte är det.

Det är nu obligatoriskt för företag som är registrerade i Förenade arabemiraten att ha ordentlig bokföring, från och med innevarande räkenskapsår och framåt, som en del av kraven på att lämna in skattedeklarationer för företag.

Kortfattad information om Dubai

Dubai är det näst största emiratet i Förenade arabemiraten, och turism, olja och finansiella tjänster är de sektorer som främst bidrar till Dubais ekonomi.

Läs mer på Wikipedia.

1

Vill du ha mer?

Vi kommer att kontakta dig inom 24 timmar

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder